Tidligere på året overtog Apples position som verdens mest værdifulde børsnoterede aktieselskab foran olieselskabet Exxon Mobile. Apples markedsværdi er i skrivende stund svimlende 2.080 milliarder kroner. Det er mere end Danmarks årlige bruttonationalprodukt.

Det er nu ikke så meget værdien af Apple og sammenligningen med andre ting vi vil kigge på her, selvom det er sjovt, og der endda findes en hjemmeside dedikeret til at skrive om alle de ting, der er mindre værd end Apple. I stedet skal vi fortælle historien om, hvordan Microsoft kunne have tjent 40 miliarder kroner, hvis de havde vært lidt mere fremsynet.

I 1997 var Apple i økonomiske vanskeligheder, der krævede lidt kapitalindsprøjtning. Microsoft og Apple indgik derfor en aftale, hvor Microsoft forpligtigede sig til at levere nye udgaver af MS Office og Internet Explorer til Mac i de næste fem år, mod at Internet Explorer blev standardbrowser på Mac i samme periode. Derudover skød Microsoft $150 millioner ind i Apple.

For de penge fik Microsoft 150.000 a-aktier uden stemmeret til en værdi af $1.000 per aktie. Microsoft kunne efter tre år konvertere aktierne til almindelige aktier til en pris af $8,25 per aktie. Heldigvis for Microsoft steg Apples aktiekurs i de tre år og i løbet af 2000 og 2001 benyttede Microsoft sig af muligheden og konverterede deres 150.000 A-aktier til 18,2 millioner almindelige aktier, som de solgte til markedsprisen på omkring $25, altså et pænt stykke over de $8,25 per aktie de selv havde givet.

I skrivede stund handles Apples aktier til omkring $410 per aktie eller $385 mere end Microsoft fik for en aktie omkring årtusindeskiftet (siden da er kursen faldet omkring 10%). Når man har 18,2 millioner aktier bliver det samlede tal ret stort. Microsofts oprindelige indskud på $150 millioner ville i dag være over $7 milliarder værd. I klingende dansk mønt svarer det til næsten 40 milliarder kroner.

Det er selvfølgelig nemt at være bagklog (og ofte også ret sjovt) og sige, at Microsoft burde have beholdt deres aktier i stedet for at have solgt dem. Den gang var der dog ingen ting der pegede på, at Apples aktier ville stige så voldsomt, som de har gjort. Faktisk faldt de til omkring det halve i perioden efter Microsofts salg og først i 2005 tog de for alvor fart mod skyerne. Den gang tydede alt altså på, at Microsoft havde solgt på det rette tidspunkt og fået en pæn fortjeneste at deres investering. I dag er der så 40.000.000.000 gode grunde til, at Microsoft skulle have beholdt aktierne, i hvad der uden sammenligning ville have været deres bedste handel nogensinde.

I samme periode er værdien af Microsoft til sammenligning faldet til det halve, hvilket sætter tingene yderligere i relief. Det havde været en bedre forretning for Microsoft at lukke virksomheden ned og investere yderligere i Apple end at udvikle deres egne produkter. Men så havde Apple jo været Microsoft, og så var vi nok lige vidt.