Med Apple Watch får man automatisk målt måle sin daglige aktivitet. Det sker på tre parametre. Hvor meget energi man forbrænder ed aktivitet, hvor lang tid man er aktiv og hvor mange gange der går en time uden inaktivitet. Dette kører helt af sig selv, hver eneste dag.

Man kan dog også bruge Apple Watch mere aktivt i sin træning. Du kan se i videoen ovenfor, hvordan man bruger Apple Watch til at få målt distance, hastighed, energiforbrænding og puls under træning.

Her er desuden en vejledning.

Sådan bruges Apple Watch under træning

1. Tryk på den digitale krone, så du kommer til skærmen med apps.

2. Åbn Træning-appen. Det er det lysegrønne ikon med en løber på.

3. Vælg hvilken type træning du vil udføre. Er der ikke en passende kategori, så vælg "Anden".

4. Nu skal du vælge om du vil sætte et bestemt tidsmål, kalriemål eller eventuelt et distancemål. Det sidste er kun tilgængelig for gang, løb og udendørs cykling. Du skifter mellem de forskellige mål ved at swipe til siden. Med den digitale krone justerer du målet. Du kan også vælge "Åben", så er der intet mål.

5. Når du er klar, så tryk "Start".

6. Når aktiviteten er i gang, kan du skifte mellem forskellige information ved at swipe.

7. Undervejs vil du fået et lille prik når du er halvvejs i forhold til dit eventuelle mål, når du passerer hver km i løb etc.

8. Når du er færdig så lav et hårdt tryk og vælg "Stop". Du kan også sætte på pause.

9. Du får nu et resume af din træning. Arkiver træningen, hvis du vil. Foretager du dig intet, arkiveres den automatisk.

Der er flere nuancer, men ovenstående kulle være nok til at sætte dig i gang.

Artiklen er ajourført og udvidet i februar 2016.