Apples bestyrelse har besluttet at udbetalingen af dividende til aktionærerne også skal gælde de såkaldte restricted stock units (RSU'er). RSU'er kan sammenlignes med aktieoptioner, men hvor optioner giver ihændehaveren mulighed for at købe aktier til en given kurs, typisk kursen på udstedelsesdagen for optionen, kan RSU'er indløses direkte til aktier. Det betyder, at man med en option kun får en gevinst, hvis aktiekursen stiger, mens man med RSU'er under alle omstændigheder får en gevinst omend den selvfølgelig bliver større, hvis aktiekursen stiger.

Skal kompensere for fald i kursen som følge af dividenden

Når man udbetaler dividende, der jo går fra selskabets likvide beholdning, falder aktiekursen i princippet tilsvarende, da firmaets værdi nu er mindre. En RSU vil derfor falde i værdi efterhånden som det udbetales dividende. For at kompensere for dette fald, har Apple altså besluttet at udbetale dividende også til ejerne af RSU'er.

Cook takker nej

Apples nuværende topchef, Tim Cook, har dog takket nej. Han fik 1 millioner RSU'er da han tiltrådte stillingen som Apples chef. Halvdelen konverteres efter fem år og den anden halvdel efter ti år. Han burde derfor, som en følge af bestyrelsens beslutning, blive udbetalt dividende af de 1.125 millioner aktier. Da dividenden er fastsat til $2,65 per aktie, er det et pænt beløb.

Cook har dog, af uvisse årsager, besluttet at takke nej til dividenden på sine RSU'er. Set over hele løbetiden går hen derfor glip af intet mindre end $75 millioner svarende til næsten en halv milliard kroner. De 1,125 millioner RSU'er Cook har repræsenterer en værdi på næsten 4 milliarder kroner baseret på den nuværende aktiekurs, så han kommer nok ikke til at lide nød.

Scroll ned for at se kommentarer