De to tore nordiske teleselskaber, Telenor og TeliaSonera, har besluttet at droppe deres planer om at fusionere deres danske selskaber. Årsagen er, at de ikke har kunnet blive enige med EU-kommisionen om betingelserne for en fusion.

I december sidste år beslutte de to selskaber ellers, at fusionere deres danske selskaber for bedre at kunne konkurrere med markedsledende TDC. Deres argument var, at de sammen ville kunne investeringsniveauet i Danmark for at sikre både privat- og erhvervskunderne betydelig bedre kvalitet, hastighed og dækning.

Teleselskabet 3 har offentligt ytret modstand mod fusionen, der ville efterlade TDC og det fusionerede selskab som markant større end 3, hvilket måske endda ligefrem ville kunne have kostet 3 livet.

Om det er dådanne overvejelser, der har spillet ind i forhold til EU's godkendelse af fusionen vides ikke, men i hvert fald har der ikke kunne opnås enighed.

Telia og Telenor fortsætter derfor som to selvstændige selskaber, der dog benytter en fælles netværk.