Ifølge iPhone-siden 9to5mac, advarer Strand Consult teleoperatører mod tab, der ifølge Strand skyldes at operatøren inden for EU skal yde 2 års garanti overfor slutkunden, mens Apple kun giver 1 års garanti overfor slutkunden. Logikken siger så, at sker der noget med iPhonen i det andet år, er det operatøren der hænger på udgiften.

Den logik er der i og for sig intet galt med, problemt er bare, advarslen bygger på antagelser, der er forkerte.

EUs regler på området er ikke love i egentlig forstand, men såkaldte EU-direktiver. Direktiver fastlægger som udgangspunkt et mål, der skal nås, men det er overladt til medlemslandene selv at bestemme form og midler til gennemførelse af direktivet. I Danmark kan et direktiv for eksempel gennemføres ved en lov eller en bekendtgørelse. Direktivet det hele handler om hedder "Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed" og kan ses på dansk og lfere andre sprog her. Hverken på dansk eller engelsk står der noget sted, noget om 2 års garanti (guarantee), men det vi på dansk kalder reklamationsret. Ordene "garanti" og "reklamationsret" bruges ofte i flæng, og altså også af Strand Consult, men de er meget forskellige.

Reklamationsret er et forhold mellem kunden og forhandleren. I op til 2 år kan forbrugeren ifølge købeloven klage til forhandleren, hvis varen går i stykker fordi den havde en fejl da den blev solgt (men som først viser sig senere), har man ret til at få byttet varen til en ny eller få fejlen repareret. I udgangspunktet er det forbrugeren, som vælger mellem ombytning eller reparation.

Garanti er en service, som ligger ud over købeloven. Som oftest er det et løfte, hvor den, der giver garantien, står inde for, at varen holder så og så længe. Hvis en producent giver et års garanti betyder det, at butikken skal bevise at en fejl ikke skyldes en mangel ved varen for at slippe for at reparere/ombytte den. Garanti er et forhold mellem kunde og producent.

Forskellen er bevisbyrden. Ved garanti er det butikken der skal bevise at varen er behandlet uhensigtsmæssigt, mens det ved reklamationsret er kunden der skal bevise, at problemet skyldes en fejl eller mangel ved produktet.

Derudover er der faktisk en tredie ting i købeloven, kaldet formodningsregel. Den betyder, at hvis forbrugeren opdager en mangel ved en vare inden for de første seks måneder efter købet, formodes det, at manglen også var til stede ved købet.

Strand Consulting skelner slet ikke mellem disse tre ting i deres rapport, men blander det hele sammen i en rodekasse og kalder det garanti. Det er derfor faktuelt forkert, når Strand Consult skriver at vi som forbrugere har 2 års garanti. Gid det bare var så vel. For som de feste folk der har prøvet det på egen krop ved, er der meget stor forskel på garanti og reklamationsret. I praksis er det nærmest umuligt, at få byttet noget efter 1 år, for hvordan kan man som kunde bevise, at en fejl på ens telefon skyldes en fejl ved produktet og ikke slid eller at man har tabt telefonen?

Så forhandleren hænger ikke selv på et ekstra års garanti, men på en reklamationsret, der er meget svær at få repareret noget under. Hvordan forhandleren og Apple indbyrdes aftaler fordelingen af udgifterne til at udbedre disse fejl, er ikke reguleret af EU-direktivet og har intet med Apples 1 årige garanti over for slutbrugeren at gøre. I Strands rapport er der ikke dokumentation for at Apple ikke vil påtage sig udgifterne, der står tværtimod hvad operatøren skal gøre, hvis Apple ikke vil og ikke når Apple ikke vil påtage sig disse udgifter. Strand Consult ved det med andre ord ikke. De bygger derfor deres advarsel på fejlagtige informationer omkring garanti og reklamationsret, samt på uvidenhed om hvorvidt Apple vil påtage sig det økonomiske ansvar i 2 år over for forhandleren. At Apple ikke gør det direkte overfor slutbrugeren (via garantien) er irrelevant, da EU-direktivet gør det klart, at det er en sag mellem kunde og forhandler.

I øvrigt gælder dette jo ikke kun Apple og iPhones, men alle andre af Apples produkter og alle andre producenters produkter, hvor der ydes mindre end 2 års garanti. Men det giver selvfølgelig mest omtale i medierne, når det er iPhonen man skriver om og ikke LG som også giver 1 års garanti eller Canon der giver 6 måneders garanti.

Du kan læses hele Strands advarsel her.

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos fordi din iPhone går i stykker? Sørg for at tage backup nu! Onlime tilbyder ubegrænset backup af alle dine enheder i skyen.