Apple har fået tildelt et patent, der måske afslører at Apple har planer om at tilbyde Apple Pencil-understøttelse til Mac'ens trackpad. Patentet blev indleveret i 2014 og handler først og fremmest om enheder med touch-skærme, det vil sige iPads. Der er dog flere tegninger der viser, at Apple også har overvejet muligheden for at Apple Pencil også kan bruges i forbindelse med en Macs trackpad.

Det stopper dog ikke her, for Apple forstiller sig også at Apple Pencil kan brugs som en slags luft-mus. Det vil sige en enhed der via bevægelser i luften kan styre markøren på skærmen. En anden ting Apple forestiller sig er at Apple Pencil kan blive en slags joystick, hvor man kan styre noget på skærmen ved at vippe Apple Pencil i forskellige retninger samt roterer den.

Umiddelbart er de sidste par ting ikke noget den nuværende Apple Pencil vil kunne, da den ikke er nær så avanceret (rent sensor-mæssigt) som den Apple Pencil der beskrives i patentet. Den i patentet kan opfange bevægelser i tre dimensioner, rotation samt orientering.

Som altid med Apples patenter er der ingen garanti for at vi ser det udmøntet i regulære produkter.