Parallelt med den højtprofilerede sag i USA, hvor en dommer har beodret Apple til at udvikle en ny firmware, der gør det muligt for FBI at hacke sig ind i en iPhone 5c, der har vært brugt af en nu død attentatmand, har kørt en anden lignende sag i New York. I denne sag er dommeren nu kommet med en kendelse der siger, at Apple ikke har pligt til at hjælpe med at hacke iPhonen. Altså den diamentralt modsatte afgørelse sammenlignet med den første sag.

De to sager minder meget om hinanden, dog med den væsentlige forskel, at der i den sidste sag er tale om en ældre iPhone, som Apple rent faktisk godt kan åbne, hvis de vil. Det kan de ikke i sagen med iPhone 5c. Så selvom Apple i New York-sagen godt kan åbne iPhonen, mener dommeren ikke at de er forpligtet til at gøre det. I den oprindelige sag, der har tiltrukket sig gå meget opmærksomhed, mener dommeren at Apple skal åbne telefonen, selvom de her ikke kan. Det er ret paradoksalt.

I begge sager henviser myndighederne til en lov fra 1789, der siger at en dommer kan påbyde folk og virksomheder at benytte alle nødvendige midler for at sikre en opklaring af kriminalitet. Altså i princippet en gummiparagraf, der kan bruges til hvad som helst - så længe den ikke direkte er i modstrid med anden lovgivning.

I New York-sagen hedder dommeren - der altså har afvist myndighedernes ønske - James Orenstein. Orensteins begrundelse for ikke at efterkomme ønsket kan koges ned til, at han ikke mener at loven fra 1789 er tidssvarende. Han tager principielt ikke stilling til, om ønsket om en bagdør i software er rimelig eller ej, men at det i hvert fald ikke var en debat de havde i 1789, og at lovgivningen derfor ikke kan finde anvendelse i dag.

New York-sagen har ikke direkte følger for den anden sag, men det er klart, at det er et indspark i debatten omkring rimeligheden i den afgørelse. Så indirekte kan den påvirke sagen.

Apple har anket FBI's ønske om at få lavet en bagdør. Denne anke behandles den 22. marts.

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos fordi din iPhone går i stykker? Sørg for at tage backup nu! Onlime tilbyder ubegrænset backup af alle dine enheder i skyen.