Berlingske Tidende hævder i en artikel i dagens avis, under overskriften "Magasin-salg på iPad styrtdykker", at iPadbrugerne har mistet interessen for at købe magasiner og aviser på iPaden. Konklusionen er baseret på salgstal fra tre udenlandske magasiner. Flere andre danske nyhedssider har taget historien til sig og gengiver den med samme vinkel. Her på ONX mener vi dog, at den konklusion trænger til at blive nuanceret en smule. Specielt påstanden om den manglende interesse er helt forkert, hvad vi vil forklare neden for.

Lad os først se på tallene, som Berlingske bruger:

Medie Salgstal 1. måned Seneste salgstal Ændring
Wired 100.000 23.000 -77%
Vanity Fair 10.700 8.700 -19%
Glamour 4.301 3.440 -20%

Faldet skyldes kunstigt højt salg af førsteudgaven

Umiddelbart taler tallene jo for sig selv, store fald hos alle tre magasiner. Men som sagt er der en ting man glemmer. Der sammenlignes nemlig mellem første nummer af magasinet og seneste nummer. Det første nummer vil ofte have forhøjet salgstal, fordi folk lige skal se hvad det nu er for noget. Det er derfor næsten givet på forhånd, at første nummer sælger bedre end de efterfølgende numre. Det er jo langt fra alle der køber første udgave, der viser sig, at være så tilfredse, at de køber anden udgave. Salgstallet vil derfor naturligt nok falde. Jo mere hype omkring et magasin, desto flere kunder kommer der til førsteudgaven og desto større vil faldet være. Det ses meget tydeligt i tabellen, hvor Wired har oplevet det største fald, men samtidig er dem der sælger mest. Wired skabte megen opmærksomhed da de lancerede magasinet på iPaden, og fik derfor en masse kunder, der skulle se hvad det nu var for noget. De mindre kendte magasiner, har ikke på samme måde fået "for mange" kunder ved førsteudgaven og oplever derfor ikke så stort et fald.

Tallene i tabellen siger altså ikke noget om den generelle tendens i magasinsalget på iPaden, men alene at de tre nævnte magasiner ikke har formået at fastholde deres kunder fra første nummer. Det ville være langt mere interessant, at kigge på tallene for de efterfølgende måneder for at se, om de er stigende eller faldende. En anden vigtig ting er, at magasinerne til iPaden sælges i "løssalg". Aviser og magasiner der sælges i løssalg oplever større udsving i salgstallene sammenlignet med abonnementssalg, da magasinerne hver eneste gangs skal overbevise kunderne om, at de skal købe. Set i den sammenhæng er Wireds nuværende tal på 23.000 faktisk ret flot. Til sammenligning sælger Wired 85.000 eksemplarer af deres trykte udgave i løssalg om måneden.

Stor interesse for magasinindhold på iPaden

Det var selve tallene. Noget andet er så årsagen. Berlingske mener at vi iPad-brugere har mistet interessen for magasinindhold. Det mener jeg er helt forkert. Hvis det er holdningen hos dem der skal udvikle Berlingske digitale indhold fremover, er jeg alvorligt bange for at de vil opleve at blive kørt agterud af deres konkurrenter. De fleste anmeldelser jeg har læst af iPad-magasiner, har været overvejende positive, det gælder også Wired. De høje salgstal for første nummer bekræfter også, at netop interessen findes hos iPadfolket.

Nu baserer Berlingske jo også artiklen på kun tre magasiner. Der kunne jo være andre magasiner der klarer sig bedre. Vi behøver faktisk ikke kigge så langt væk, for at finde nogle eksempler. I den danske iPad App Store er der således to medier på top 20 listen over de bedst indtjenende apps lige nu. Politikens eAvisen ligger nummer otte og Illustreret Videnskab nummer 19. Derudover ligger Jyllands Postens app nummer 26. Vi kender selvfølgelig ikke de eksakte salgstal, men det faktum at der ligger hele tre medieapps i top 26 viser, at interessen for at betale for digitalt indhold er til stede. Media Provider der står bag flere danske magasiner i App Store beretter også om stigende salgstal.

En analyse lavet af The Nielsen Company viser, at 25% af iPad-brugerne jævnligt læser magasinindhold på iPaden. En svensk undersøgelse viser at magasinindhold står for hele 32% af den samlede omsætning af apps på iPaden i Sverige. En trediedel af alle svenske iPadejere har købt et nummer af Wired, der således er den betalingsapp, der findes på flest iPads. At konkludere, at iPad-brugerne ikke er interesseret i magasiner på iPaden er altså lodret forkert.

Berlingske sælger 20.000 færre aviser om dagen.

Berlingskes egne salgstal (oplagstal) for den trykte avis er i øvrigt faldet med omkring 15% siden 2008. De sælger nu næsten 20.000 færre aviser hver eneste dag sammenlignet med for to år siden. At hævde at årsagen til dette er, at folk har mistet interessen for at læse avis, vil jeg mene, er lige så forhastet. Dog vil jeg mene, at dette fald er langt alvorligere, da det rammer lige ned i mediehusenes kerneforretning. Dette fald gælder stort set over hele linien, og netop derfor er der flere af medierne der tænker i andre baner. Netop fordi folks interesse for nyheder er intakt, det er bare formen der ændrer sig. Nogle forsøger sig så med betalingsindhold på iPaden. Det kræver selvfølgelig en tilvænningsperiode, hvor priser og indhold lige skal finde hinanden - og de to vil finde hinanden. Der lanceres nærmest nye magasiner eller aviser på iPaden dagligt og i forhold til at iPaden jo faktisk er en helt ny måde at bruge medier på, er jeg overbevist om, at salgstallene for langt de fleste magasiner og aviser er ganske tilfredsstillende, og at de vil stige over tid.

Personligt håber jeg, at rygterne omkring en ny abonnementsfunktion til aviser og medier i App Store, er rigtige. Lige nu foregår alt salg som sagt som "løssalg" og ofte til priser, der er lige så høje eller højere end de trykte udgaver af sanne medie. Hvis salget af iPad-magasiner skal op på det niveau, som interessen viser der er potentiale for, skal der ske noget med priserne og forhåbentlig kan en abonnementsløsning være med til at ændre dette. Indtil det er på plads, er der i hvert fald for tidsligt at konkludere, at magasinsalget på iPaden er en fiasko.