I Los Angeles har undervisningsudvalget netop besluttet at købe iPads til yderligere 38 skoler og uddannelsessteder, skriver LA Times. Det fremgår ikke af aftalen, det løber op i hvad der svarer til 630 millioner kroner, hvor mange iPads, der er tale om. I sommes blev de første iPads indkøbt. Den gang drejede det sig om 35.000 iPads til en værdi af knap 175 millioner kroner.

Planerne er, at samtlige 640.000 elever i Los Angeles skal have en iPaden inden udgangen af 2014.