For nogle år tilbage fortalte Steve Jobs os, at iPhone 4's dårlige signal var forårsaget af at vi holdt telefonen forkert. Fingrene skyggede for signalet. Problemet blev "løst" ved at Apple gav iPhone 4-ejere en såkaldt bumber - og altså ved at man justerede sit greb. Problemet var løst og antenna-gate gik i glemmebogen.

Stylus-gate

Nu står Samsung så over for et lignende problem. De har nemlig sendt Galaxy Note 5 på gaden med en regulær designfejl. Og ligesom Apple forsøger Samsung nu at give brugerne skylden.

Problemet er, at Note 5 kommer med en stylus. Eller det i sig selv er ikke et problem. Problemet er at denne styles kan ødelægge telefonen, hvis man vender den forkert, når man sætter den på plads i den integrerede holder.

Designfejl

Stylusen og holderen er designet på en måde, så telefonen kan detektere om stylusen sidder i holderen eller ej. Der sidder en lille sensor og nogle andre ting, der holder stylusen fast. Men altså kun hvis man vender den på en bestemt måde. Spidsen skal ind først.

Isætter man stylusen med bagenden først sætter den sig ubehjælpeligt fast. Ikke bare lidt fast. Den bliver regulært låst fast, så den er umulig at få ud. Forsøger man at få den ud med magt, går sensor og andre småting i stykker. Resultatat er, at telefonen ikke længere kan detektere om stylusen sidder i holderen eller ej. Dermed forsvinder en funktion, der automatisk åbner en note-app, når stylusen tages frem.

Samsung: Læs manualen og vend den rigtigt

Folk har selvfølgelig klaget til Samsung, der dog fralægger sig ethvert ansvar. De henviser til, at manualen (som alle jo forventes at læse) indeholder en passage om, hvordan man skal vende stylusen. At det i stedet havde været smartere at designe stylusen så den kun kunne isættes på en måde - eller at en forkert indsættelse ikke ødelagde telefonen - vil de ikke indrømme. Lige så lidt som Apple i sin tid ville indrømme at iPhone 4 indeholdt en designfejl på antennen. Jeg har endda set Android-brugere foreslå, at man bare skal skære toppen af sin styles, for så sker der ikke noget ved at vende den forkert. Benægtelse er altså ikke kun noget vi iPhone-brugere er ene om.

Større end antenna-gate

Det handler ikke så meget om, hvorvidt man har læst manualen eller ej. Før eller siden vil en eller anden sætte stylusen ind den forkerte vej. Man kan jo faktisk hævde, at hvis ikke man ved noget om det, er der 50% chance for at det sker, når det er lige nemt at sætte stylusen ind begge veje. På tidligere modeller, har dette ikke kunnet lade sig gøre.

På sin vis er problemet større end med antenna-gate. Dengang gik telefonen som sådan ikke i stykker. Man mistede bare sine opkald. I dette tilfælde er det rent fysisk noget, der går i stykker og skal repareres.

Advarsel: Har du en Note 5, så lad være med liiige at ville prøve at putte stylusen omvendt i, selvom du er fristet for at se hvad der sker. Den sætter sig fast, og du kan ikke få den ud.