Udbredelsen af iPhones svinger utroligt meget fra land til land. Selv hvis man holder sig til at kigge på de vestlige lande, vil man bemærke store forskelle. Således er markedsandelen for iPhonen 14% i Frankrig men kun 3% i Spanien. To nabolande der er nogenlunde lige store og har nogenlunde samme indbyggertal, men hvor der i det ene altså er fire gange så stor udbredelse af iPhonen som i det andet.

Hvad mon der kan forklare denne forskel? Der er selvfølgelig mange forskellige årsager, men mon ikke en af dem handler om økonomi? Frankrig er et rigere land end Spanien, og måske kan det være en forklaring på den observerede forskel.

Kigger vi på Italien er markedandelen af iPhonen 16%. Italien er et fattigere land en Frankrig, og alligevel ligger markedsandelen af iPhonen over Frankrigs. Så meget for den teori, eller var det bare "undtagelsen, der bekræfter reglen"?

Der er en sammenhæng mellem købekraft og iPhonens markedsandel

Jeg har kigget på alle de vestlige lande jeg har kunnet finde pålidelige markedsandele for, og sammenholdt iPhonens markedandel med bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger. I opgørelsen bruger jeg BNP opgivet i den fiktive valuta "internationale dollars". Det er en meget brugt valuta i økonomiske studier, da den tager hensyn til købekraften i de enkelte lande.

Jeg har plottet tallene i et diagram, og lavet en regressionsanalyse på tallene. Resultatet kan ses øverst. I en regressionsanalyse undersøger man, om der er en matematisk sammenhæng mellem de to variable - i dette tilfælde markedsandel og BNP. Resultatet af en regressionsanalyse er selve ligningen for den rette linje, som punkter tænkes at fordele sig omkring, samt den såkaldte korrelationskoefficient, der fortæller hvor godt ens matematiske model forklarer de observerede tal. I dette tilfælde er korrelationskoefficienten 0,755. Det betyder at købekraften kan forklare 75,5% af den variation man ser i plottet, mens de resterende knap 25% skyldes tilfældig variation. 75% er en rimelig stærk korrelation, hvilket med andre ord betyder, at vi ud fra BNP per indbygger i et vestligt land kan regne os frem til, hvor stor markedsandelen af iPhonen er i landet. Ikke overraskende er korrelationen positiv (linjen stiger mod højre). Det betyder at jo højere købekraften er, desto højere er iPhonens markedsandel.

Man skal altid være forsigtig med at konkludere på denne slags undersøgelser

Inden man drager alt for forhastede konklusioner, skal man huske på, at korrelation ikke nødvendigvis er et bevis for en underliggende logisk sammenhæng. Sætter man sig eksempelvis ved en norsk sø og tæller myg og turister, vil man erfare at tallene korrelerer. Jo flere myg der er desto flere turister er der også. Her er der dog tydeligvis ikke tale om at antallet af myg er årsag til antallet af turister, men at begge dele skyldes årstiden. I tilfældet med iPhones og BNP virker det dog mere plausibelt at antage at der er en direkte sammenhæng. Det er nok heller ikke meget forkert at antage der er en negativ korrelation mellem købekraften i et vestligt land, og udbredelse af Android.

Alle tal i undersøgelsen stammer fra 2012. Markedsandelen er målt af Kantar Worldpanel og BNP af Den Internationale Valutafond. De medtagede lande er USA, Australien, UK, Tyskland, Italien, Frankrig og Spanien.

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos fordi din iPhone går i stykker? Sørg for at tage backup nu! Onlime tilbyder ubegrænset backup af alle dine enheder i skyen.