Siden iPaden blev offentliggjort i april i år, har autisteksperter og forældre til autister bragt iPads til utallige hjem og klasselokaler rundt om i verden. Udviklere er begyndt at producere programmer, der er lavet specifikt til brugere med specielle behov, og indledende undersøgelser kan allerede måle effektiviteten af brugen af iPod touch og iPad, som indlæringsredskaber for børn med autisme. Gennem disse enheder, har nogle af disse børn været i stand til at kommunikere deres tanker til voksne for første gang. Andre har lært livsfærdigheder, som de ikke har haft i årevis.

Selvom der er andre computere, der er designet til børn med autisme, mener et voksende antal eksperter at iPaden er bedre. iPaden er billigere, hurtigere, mere alsidig, mere brugervenlig, mere bærbar, mere engagerende og uendeligt mere cool for unge. "Jeg kunne slet ikke forestille mig, ikke at introducere den til en forælder til et barn med autisme" siger talepædagogen Tammy Mastropietro, der bruger iPad-teknologien med adskillige klienter. Hun ser iPaden som et vendepunkt for dem med autisme, og specielt for dem der er hårdest ramt.

Der findes forskellige grader af autisme, men uanset om de autistiske børn er velfungerende eller ej, så har de en tendens til at lære visuelt, og de drages derfor mod teknologi og skærme.

Neuropsykolog Robert Schultz siger, at børn med autisme har en tendens til mentalt at behandle sprog langsommere end andre børn, hvilket kan forårsage forvirring og angst. Det kan være årsagen til, at autister ofte fortrækker at interagere med livløse men engagerende objekter som en iPad. Det der sker på en iPad-skærm er forudsigeligt. Mennesker- og specielt dem der laver mærkelige lyde og ansigter- er ikke forudsigelige.

Forskning i gag for at dokumentere effekten

Det er dog ikke alle indenfor feltet, der er enige om autisters gavn af iPod touch og iPad, og specielt da der endnu ikke forligger dokumentation for enhedernes virkning. Indtil nu er der kun én undersøgelse igang omkring autisters brug af iPads. Undersøgelsen går under navnet "Touch Technologies in the Classroom", og kører nu på Beverly Junior Public School i Toronto, Canada. Rhonda McEwen, der er lektor på iSchool på University of Toronto, står for undersøgelsen og har introduceret iPods og iPads i seks klasseværelser med autistiske studerende i februar. McEwan samler stadig data, men siger, at en feedback fra en indledende runde med interviews af lærerne har været overvejende positive.

En af lærerne har udtalt, at elevernes opmærksomhedsspænd synes at være blevet forlænget. En anden lærer fortalte med tårer i øjnene, at hun havde arbejdet med en dreng i to år, uden at være sikker på om han overhovedet forstod sprog. "Med en iPod var han for første gang blevet i stand til at gøre opmærksom på at han forstod", siger McEwan. Selvom elever med autisme normalt ikke socialiserer med hinanden, fortalte en tredie lærer McEwan, at en elev sad ved siden af en anden for at arbejde på et sprogprogram. "De kiggede på det sammen", sagde hun. Lærerne var enige om, at selvom eleverne havde få interesser, så var de interesserede i iPaden.

Victor Cabrera, der er hjælpelærer i en klasse med autistiske børn på Morgan Autism Center, en privatskole i San Jose, hvor de udover den ene iPad de har allerede, i afteråret vil skaffe adskillige flere, udtaler i forbindelse med elevernes brug af iPad: "Børnene nyder faktisk at lave uddannelsesmæssige opgaver".

Matthew Goodwin, der er leder af den kliniske forskning på Massachusetts Institute of Technology Media Lab, siger om autistiske børns brug af iPads, at teknologien har potentialet til at gøre autistiske børns liv lettere, men hvis enhederne bliver bevist succesfulde, kan enhederne måske også vise samfundet de uopdagede potentialer hos børn med autisme.

Trods den delte begejstring for autisters gavn af iPads, så er næsten alle eksperter, der er blevet interviewet til denne artikel enige om én ting: Børn med autisme har som regel et smalt felt af interesser, så de har brug for ekstra motivation til at lære. Forskning og anekdoter omkring iPad og iPod tyder på at enhederne fanger børnenes opmærksomhed.

Moderen til en autist, der har fået hjælp af en iPad, er enig med de af eksperterne der roser enheden og udtaler: "Jeg gør det som regel ikke i mirakel-snak, men det kan være, at jeg vil rejse et lille alter til Steve Jobs i hjørnet af vores stue".

Læs mere i San Francisco Weekly.

Scroll ned for at se kommentarer