Vi har nok alle set fejlmeddelelsen: "Websiden blev genindlæst pga et problem" i Safari på iPaden eller iPhonen - eller måske endda på OS X. Det er først efter frigivelsen af iOS 8, at meddelelsen er begyndt at dukke op. Det er dog ikke fordi den underliggende fejl ikke har eksisteret tidligere. Dengang blev siden blot genindlæst uden en fejlmeddelelse.

Hvad årsagen præcis er, er ikke til at sige. Det bedste gæt er, at det enten er relateret til RAM-forbrug eller javascriptfejl. I hvert fald optræder fejlen hyppigere på store komplicerede hjemmesider.

Men hvad kan man så gøre ved det? Faktisk ikke rigtigt noget eftersom fejlen efter alt at dømme ikke direkte ikke er på ens egen enhed eller i iOS. Det skulle da lige være at iOS reagerer for følsomt på eksterne fejl, eller at hjemmesider generelt er blevet så krævende, at resourcerne på de små mobile enheder har sværere ved at følge med. I hvert fald skyldes fejlen ikke noget, man selv er herre over.

Det man kan gøre er at indlæse den pågældende side igen, lukke alle andre åbne faner samt eventuelt at prøve at genstarte iPaden. Måske hjælper det kortvarigt, men før eller siden vil fejlmeddelelsen vise sig igen.

Bliver fejlen ved at gentage sig på den samme side, kan man evt. stoppe indlæsningen af siden inden den er helt færdig, ved at trykke på krydset i Safaris adressefelt. Det gør typisk at man kan se indholdet af siden, og at man undgår fejlen.

Hvis du har nogle gode forslag til løsning af problemet, så læg en kommentar.