En tysk domstol har givet Motorola medhold i deres krav om et fogedforbud mod salg af iPhones og 3G-iPads i hele EU, skriver Foss Patents. Motorolas argument er, at Apple overtræder et af Motorolas patenter relateret til GPRS-data på mobile netværk.

Sagen er interessant fordi Apple argumenterer for at patentet er en del af en industristandard, og at Apple derfor skal have adgang til patentet på rimelige vilkår, de såkaldte FRAND-betingelser. Dommeren er da også enig i, at patentet er en del af standarden, men argumenterer for at Apple ikke har givet et tilfredsstillende bud på en licens til patentet. Det er kun hvis Motorola nægter Apple en licens, at Apple kan bruge henvisningen til standarden som et argument i sagen.

Striden handler om de bagudrettede licensbetinfelser

Stridsspørgmålet er hvad Apple skal betale for den overtrædelse, der allerede har fundet sted. Apple vil gerne indgå en aftale fremadrettet, men forbeholder sig ret til at prøve patentets gyldighed i en retssag, så de evt. kan slippe for betaling for perioden op til nu. Det vil Motorola ikke være med til. De vil have indført i licensen, at Apple ikke må sagsøge dem. Problemet for Motorola er, at Apple allerede har en retssag i gang i Munchen med det formål, at få erklæret det pågældende patent for ugyldigt. Indtil det er afklaret, vil Apple selvfølgelig ikke indgå en aftale med Motorola. I værste tilfælde risikerer Apple at indgå en licensaftale, der senere viser sig at være overflødig fordi patentet er ugyldigt. Omvendt risikerer Apple også at skulle betale en meget høj licens bagudrettet. Motorola vil nemlig kun være med til at tilbyde Apple licens på FRAND-betingelser fremadrettet. For den overtrædelse der allerede har fundet sted, vil Motorola have en meget højere licens.

Dommeren beordrede samtidig Motorola til at oprette en bankgaranti på $134 millioner, hvis Motorola vil kræve fogedforbuddet opretholdt. Pengene skal dække det tilfælde, at forbuddet ved en appel bliver omstødt igen.

Apple appelerer - ingen problemer før jul

Apple vil selvfølgelig appelere fogedforbuddet og samtidig bede om, at det ikke træder i kraft så længe appelsagen kører og har udtalt, at der ikke bliver problemer med at få en iPhone eller iPad op til jul. Taber Apple en appel, er den eneste mulighed reelt at indgå en licensaftale med Motorola, og så tage sagen bagefter. Det hele skal derfor mest betragtes som forhandlingstaktik. Havde Apple fået medhold, havde det været Motorola, der måtte tage initiativ til en aftale, nu er det i stedet Apple. Nu skal Apple advokater så til at finde ud af, om det bedst kan betale sig at indgå en aftale nu, eller fortsætte sagen.

I retssagen nævens alle modeller af iPhonen, undtaget iPhone 4S, der blev lanceret efter sagen gik i gang. iPhone 4S vil dog også være inkluderet i de enheder, der er omhandlet af forbuddet. 3G-modeller af iPaden er også berørt.

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos fordi din iPhone går i stykker? Sørg for at tage backup nu! Onlime tilbyder ubegrænset backup af alle dine enheder i skyen.