En række patentansøgninger fra Apple er netop blevet offentliggjort af U.S. Patent and Trademark Office. De er relateret til det virtual eller augmented reality headset Apple er ved at udvikle. Patenterne er ret omfattende, og bekræfter om ikke andet Apples interesse i teknologien. De kommer godt rundt om alt fra generelle designelementer over specifikke teknologi til software.

Patent 1: Headset der sidder ordentligt

I en af patentansøgningerne beskriver Apple, hvordan man kan designe et headset, så det bliver siddende, hvor det skal og giver optimal komfort. Det sker blandt andet ved at benytte nogle særlige materialer, der forsegler mellemrummet mellem ansigtet og headsettet.

Apple forestiller sig også, at et headset kan være opdelt i to dele. En til den øvre del af ansigtet, og en til den nedre.

Patent 2: Justerbare linser

Mere interesant bliver det, når Apple i et andet patent beskriver, hvordan man kan justerer linserne i et headset individuelt til den enkelte bruger. Det sker ved at have to linser adskilt af et væskefyldt mellemrum.

Linserne kan justeres via et væskefyldt mellemrum.

Ved at ændre på den mængde væske, der er i mellemrummet, kan afstanden mellem de to linser samt linsernes krumning ændres, og derved tilpasses til den enkelte brugers syn. Dette system er automatisk og styret af små motorer, så man ikke manuelt skal flytte linserne.

Patent 3: Eye Tracking

Apple beskriver også et system til Eye Tracking, altså en teknologi, der kan benyttes til at afgøre, hvor øjet kigger hen. Det kan eksempelvis benyttes til at øge opløsningen, der hvor øjet kigger hen, mens opløsningen sænkes i periferien af synsfeltet.

Teknikken virker ved at oplyse øjet med infrarødt lys og have et kamera, der opfanger reflektionen. En vigtig del i dette system er et såkaldt diffraktivt gitter, der sidder som en tyndt lag på linserne. Et diffraktivt gitter virker ved selektivt at kunne afbøje lys med bestemte bølgelængder. I dette system bruges det til at afbøje det infrarøde lys, så det havner i det kamera, der skal opfange det, mens det almindelige lys, altså det brugeren ser på skærmene, får lov at passere lige igennem. Ved at afbøje det infrarøde lys, kan det kamera, der skal opfange det placeres uden for synesfeltet, og derved undgå at forstyrre billederne fra skærmene.

Et særligt gitter afbøjer lyset, så kameraet til eye tracking kan placeres i periferien.

Systemet er så fintfølende, at det endda kan opfange udvidelser i øjets pupiller. Dette kan eksempelvis bruges, hvis der skal laves en avatar af brugeren. Simulering af øjnene og pupillernes bevægelser, vil gøre imitationen mere virkelighedstro.

Patent 4: Redigering af dokumenter i 3D

Sidst men ikke mindst har Apple ansøgt om patent på en teknologi til redigering af dokumenter i et 3D-miljø med en dybdeeffekt ulig traditionelle dokumenter i 2D. I patentet beskrives en række fingergestikulationer til styring af denne redigering i 3D-miljøet set hvordan man i en givent dokument kan få fremhæver specifikke elementer, som eksempelvis et link eller en graf, ved at flytte dem frem eller tilbage langs dybdeaksen.

Sådan forestiller Apples sig, at man kan redigere dokumenter i et 3D-miljø.

Kommer næste år

Ifølge de seneste oplysninger, kan Apples headset komme markedet allerede om et års tid. Prisen forventes at blive endog meget høj - omkring hvad der svarer til 30.000 danske kroner.