Kulturminister Mette Bock fra Liberal Aliance nedsatte for et års tid siden et udvalg, der skulle kigge på den såkaldte blankmedieordning og få bragt den up to date. Blankmedieordningen er en betegnelse for et vederlag for uindspillede cd- og dvd-skiver, kassette- og videobånd samt andre medier som hukommelseskort. Eller sagt på dansk: En afgift man betaler hver gang man køber et tomt lagermedie.

Ideen med afgiften er, at folk kan bruge tomme lagermedier til at lave kopier af deres musik og film på. Dette skal rettighedshaverne ifølge forordningen så kompenseres for.

Afgift på lovlig kopiering

En vigtig pointe er, at det ikke er piratkopier der skal kompenseres for, men lovlig kopiering. I Danmark er det nemlig lovligt at kopiere sin musik og film fra et medie til et andet, nå det sker til privat brug. Man må eksempelvis gerne købe en film på DVD og kopiere den over på sin computer eller tage en kopi af en CD til brug i bilen. Rettighedshaverne modtager til gengæld et beløb, hver gang der sælges et blank medie, under antagelse af at det bliver brugt til kopiformål.

Men det stopper ikke her. Fremover, mener udvalget, skal der også betales afgift hver gang man køber en mobiltelefon, en computer eller en harddisk. 15,42 kroner per enhed vurderer de er en rimelig størrelse på afgiften.

Regner man på tingene, betyder der at der samlet vil komme 44 millioner kroner ind via ordningen. Langt størstedelen via salget af mobiltelefoner. Det er betydeligt mere end hvad ordningen indbringer i dag.

CopyDan vil have mere

Et enkelt medlem i den fem mand store udvalg, mener endda at det er for lidt. Louise Lykkegaard Hoppe fra Copydan KulturPlus (der administrerer ordningen), mener at den samlede afgift skal være 4-5 gange højere og lande på 193 millioner.

Det skal understreges at der kun er tale om anbefalinger. Nu skal regeringen og de kulturpolitiske ordførere fra de enkelte partier drøfte anbefalingerne. En interessant pointe her er, at Mette Bock sammen med de to partifæller Simon Emil Ammitzbøll og Anders Samuelsen tidligere har foreslået helt at afskaffe ordningen med et argument om at rettighedshavere ikke skal kompensere for en lovlig kopiering der allerede er indregnet i prisen på værkerne. Det var inden hun blev minister, hun mente det. Det store spørgsmål er hvad hun mener i dag.

Jeg vil benytte lejligheden til at henvise til min tidligere kommentar i sagen, hvor jeg argumenterer for det helt urimelige i at skulle betale afgift, når man køber en iPhone: Kommentar: Jeg vil ikke betale kopiafgift på min iPhone

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos eller studierapporter fordi din Mac går i stykker? Sørg for at få taget backup nu! Onlime giver for en rimelig pris ubegrænset plads i skyen.