Apple har som bekendt sagsøgt Samsung for direkte at kopiere Apples iOS-produkter med Samsungs Galaxy-produkter. “Det er ikke et tilfælde, at Samsungs seneste produkter ligner iPhonen og iPaden meget, lige fra formfaktoren til brugerinterfacet og endda indpakningen. Denne form for åbenlys kopiering er forkert, og vi er nødt til at beskyttet Apples intellektuelle ejendomsret, når firmaer stjæler vores ideer.”, udtalte Apple da de indgav søgsmålet tilbage i april. Siden er sagen eskaleret, så Apple og Samsung nu er involveret i retssager i både USA, Europa og Asien.

I denne uge har Apple dog vundet den første vigtige sejr i Europa. En domstol i Tyskland har nemlig nedlagt en fogedforbud der siger, at Samsung ikke må sælge Galaxy Tab 10.1 i EU (Holland dog undtaget). Forgedforbuddet skyldes, at Galaxy Tab efterligner iPaden og overtræder forskellige intellektuelle rettigheder ejet af Apple. Fogedforbuddet siger også, at Samsung vil få bøder på op til 250.000 euro for hver overtrædelse. Forbuddet mod salg af Galaxy Tab træder i kraft øjeblikkeligt i Tyskland, mens det kræver noget trivielt papirarbejde før det træder i kraft i resten af EU.

Man skal bide mærke i, at afgørelsen alene drejer sig om designet og ikke software- eller hardware-patenter, som der ikke er taget stilling til, og i øvrigt ikke kan behandles på EU-niveau, der hvert land har sine egne regler. Med hensyn til overtrædelse af varemærker eller design-rettigheder har EU dog et fælles system, hvorfor fogedforbuddet i dette tilfælde gælder i hele EU.

At der bliver nedlagt et fogedforbud betyder, at domstolen vurderer, at der er en begrundet sandsynlighed for at Apple vinder den endelige sag, og at overtrædelsen derfor skal stoppes øjeblikkeligt. Med andre ord en foreløbig vurdering af, at Samsung har kopieret Apples iOS-produkter. Skulle det ikke ske, at Apple ikke vinder den endelige retssag, vil Apple blive stillet ansvarlig for de skader og tab fogedforbuddet har påført Samsung.

EU er ikke det eneste sted at Samsungs tablet er i modvind. I sidste uge gik Samsung frivilligt med til at forsinke lanceringen af Galaxy Tab 10.1 for at undgå et lignende fogedforbud i landet. Derudover ser det også ud til at Apples sager mod HTC (hvilket i realiteten er Android) går Apples vej. Selvom det endnu er for tidligt at drage nogle konklusioner, begynder der altså at tegne sig et billede af, at Android og Android-enhederne er rene kopier af iPhonen og iPaden - også i juridisk forstand. Måske kommer det til at betyde, at Nokias satsning på Microsoft i stedet for Android i selskabets smartphones, er det helt rigtige valg.

Kilde: Foss Patents

Scroll ned for at se kommentarer

Onlime

Passer du godt på dine data?

Ville det ikke være surt at miste alle dine fotos fordi din iPhone går i stykker? Sørg for at tage backup nu! Onlime tilbyder ubegrænset backup af alle dine enheder i skyen.