I et interview med Fortune, kommer Apples topchef, Tim Cook, ind på rygterne omkring Apples bilprojekt. Rygter der - hvis de er rigtige - indikerer at Apple arbejder på at udvikle en (selvkørende) elbil. Noget Google i øvrigt også arbejder på - i fuld åbenhed.

Hvad skal Apple med de mange nye ansatte?

Tim Cook bliver oplyst om, at der på Wikipedia er en lang liste med prominente folk fra bilindustrien, som nu arbejder hos Apple. Cook bliver så spurgt, om ikke han vil benytte lejligheden til at bekræfte rygterne, og fortælle hvordan Apple har tænkt sig at gøre det. Til det svarer Cook, at det vil han nok ikke gøre. Men han fortæller at Apple er nysgerrige, og altid tænker på hvordan de kan lave fantastiske produkter, som folk elsker. "Vi taler om mange ting, og laver færre." Det ligger tydeligt mellem linjerne, at Apple er involveret i et eller andet relateret til biler.

Er det ikke dyrt?

Intervieweren lader dog ikke Cook slippe så nemt. Han spørger, om Apple kan tillade sig at bruge så mange penge bare på at undersøge noget, der ikke ender med et kommercielt produkt. Cook vil ikke tale om det specifikke emne (at Apple er ved at udvikle en bil), men siger at det generelt ikke er så dyrt at undersøge ting i den indledende fase. Heller ikke selv om der er flere hundrede folk på projektet. Først når det går over i en fase, hvor der skal bruges penge på værktøj og maskiner, begynder det at blive dyrt. Først her binder Apple sig til at sende et produkt på gaden. Igen ligger det i kortene, at Apples bilprojekt er en realitet, men at det er i den indledende fase, og til enhver tid kan blive lukket ned igen. Cook "bekræfter" det altså, men vil ikke love noget.

Kan biler laves på kontrakt?

Tim Cook bliver så spurgt, om han kan forestille sig at en producent laver en bil på kontraktbasis for en anden. Det er sådan Apples model er for deres elektronik. Apple udvikler hardwaren, men får andre til at producere den for dem. Cook mener ikke, at det er den model bilindustrien benytter, omend det går i den retning. Cook kan dog ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre i fuld skala. Han har med andre rod formodentligt undersøgt det.

Cook bekræfter med andre ord ikke noget, men han afviser det heller ikke. Vi må derfor antage at Apple rent faktisk er i gang med et bilprojekt, der lige nu er i det Cook kalder den indledende og undersøgende fase. Det er her Apples folk skal udvikle ideen og finde ud af, om de har noget nyt at tilbyde branchen.