I juli måtte Apple acceptere et forlig, hvor de skulle betale hvad der svarer til 2,5 milliarder kroner i en sag hvor Apple og flere store forlag beskyldes for af have aftalt for høje priser på ebøger. Apple har hele tiden nægtet sig skyldige, og har appelleret rettens afgørelse, som Apple kalder en radikal afvigelse fra moderne lovgivning.

I denne uge er appelsagen gået i gang. Apple argumenterer for, at deres aftale med forlagene netop skete med det formål at øge konkurrencen på bogmarkedet, hvor Amazon er den helt store spiller. Apple mener at den tidligere afgørelse helt ser bort fra, at Apples initiativ har skabt konkurrence på markedet, og at Apple derfor ikke kan dømmes for ar sætte konkurrencen ud af kraft. Apple mener at der skal laves en nærmere analyse af, hvorfor Apple gjorde som de gjorde i stedet for at kigge på det isoleret set.

Nu skal appelretten så afgøre om Apple skal have medhold. Der er også den mulighed, at sagen bliver sendt tilbage til den oprindelige dommer, som så skal kigge på den igen.