Forskere har undersøgt hvor præcist moderne gadgets kan måle ting som puls og energiforbrug. De har kigget nærmere på Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn og Samsung Gear S2. I forsøget har deltaget 60 frivillige, der først har fået målt deres hjertefrekvens og energiforbrug med videnskabelige metoder og siden har brugt de forskellige smarture og fitnesstrackere til det samme. Forsøgspersoner har cyklet, løbet og gået.

På tværs af aktivitet viser det sig at Apple Watch er den mest præcise enhed til at måle pulsen med. Medianafvigelsen i forhold til den vidensklabelige metode ligger på 2%. Det er inden for rammerne af de 5% som forskerne mener er acceptabelt. Generelt klarer alle de testede enheder sig ret godt i denne test med Samsung Gear S2 som en kedelig undtagelse. Samsung Gear S2 klarer sig dårligt med en medianafvigelse på hele 6,8%.

Hvor Apple Watch - og de fleste andre enheder - altså ret præcist kan måle den korrekte puls, kniber det en hel del mere med at måle energiforbruget. Her klarer ligger afvigelsen generelt set på mellem 27% og 92%. Størst er afvigelsen når man sidder stille og lavest under gang og løb. Pudsigt nok måler de også mest præcist hos kvinder, mens afvigelsen er større hos mænd. Afvigelsen er også større for folk med høj BMI.

Forskernes konklusion er at de håndledsbårne målere generelt måler pulsen ret præcist, men at ingen af dem kan måle energiforbruget præcist nok. Lavest fejlmargin har Apple Watch, mens Samsung Gear S2 er den dårligste af de testede enheder.

Forskerne har ikke noget bud på, hvorfor energiforbruget måles så forkert, bortset fra individuelle forskelle fra person til person. Enhederne bruger en generel gennemsnitlig formel til beregningerne, mens virkeligheden bare er anderledes fra person til person. Hos nogle bliver beregningen derfor for lav, mens den for andre bliver for høj. I virkeligheden skulle beregningen derfor kalibreres individuelt for hver person. Noget der måske kommer på et tidspunkt. Teknologien bliver hele tide opdateret og det samme gør algoritmerne.

Du kan læse den videnskabelige artikel her: Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort