Af Apples netop offentliggjorte årsrapport fremgår det, at Apple de seneste 12 måneder har brugt $6 milliarder svarende til 35 milliarder kroner på forskning og udvikling. Det er en stigning på hele 33% sammenlignet med sidste år, hvor apple "kun" brugte 26 milliarder kroner. En af hovedforklaringerne på den øgede investering i udvikling er formodentligt udviklingen af Apple Watch.

Sammenholder man udviklingsomkostningerne med Apples omsætning, er 2014 det år med den højeste andel af udviklingsomkostninger siden 2007. Året hvor Apple lancerede den første iPhone. Det er med andre ord dyrt at udvikle helt nye produkter fra grunden. Sammenholder man med sidste år, har det i runde tal kostet Apple 10 milliarder kroner ekstra at udvikle Apple Watch.