Apple har orienteret deres europæiske partnere inden for forlagsbranchen om, at der ikke længere er krav om, at ebøger ikke må sælges billigere gennem andre kanaler.

Tidligere har Apple ellers krævet at priserne i iBooks skulle være identiske eller billige, end andre steder - det man kalder prisparitet. Eller hvis man vender den om, at ebøgerne ikke må kunne købes billigere andre steder. Den klausul er faldet EU for brystet, og de har derfor sat en undersøgelse igang. I sidste uge indgik Apple og Europa-Kommissionen forlig, og ændringen i retningslinjerne er en del af det.

Helt konkret betyder forliget, at Apples krav om den såkaldte prisparitet sættes ud af kraft indtil 18. december 2017 for alle ebøger solgt i EU.

Så må vi se om det betyder, at priserne falder uden for iBooks Store (som er EU's håb) - eller om de stiger i iBooks Store (som var Apples frygt).