I Australien er Apple begyndt at tilbyde ejere af den nye iPad, at de kan få pengene tilbage, hvis de føler sig vildledt af Apples markedsføring. Det er de australske myndigheder, der har været efter Apple, fordi de har brugt "4G"-betegnelsen i markedsføringen af den nye iPad i landet.

I Danmark er Forbrugerrådet kommet med ligende udmeldinger og opfodrer folk til, at kræve pengene tilbage, hvis de mener at være blevet vildledt.

Det er 4G - ikke LTE - der er problemet

Man skal bide mærke i, at det ikke er Apples omtale af LTE-teknologien, der er problemet. Den nye iPad med LTE virker på grund af forskellige frekvenser kun på LTE-netværk i USA, og efter lidt indledende forvirring fik Apple rettet deres internationale markedsføring, så LTE blev skiftet ud med 4G uden for USA. Det er dog heller ikke godt nok mener de i Australien og Danmark.

Problemet er forskellige definition på 4G

Hele miseren bunder i, at der ikke er enighed om, hvad betegnelsen 4G dækker over. Nogle mener, at 4G kun dækker 4. generations netværksteknologi, mens andre mener, at nogle af de hurtige 3G-teknologier også hører ind under 4G-betegnelsen - altså at betegnelsen 3G og 4G i virkeligheden handler om hastigheden, og ikke hvilken teknologi, der er brugt.

I USA kaldes iPadens DC-HSDPA for 4G - i Europa og Australien kaldes den for 3G

I USA er de fleste enige om, at DC-HSDPA-teknologien, som den nye iPad understøtter, skal kaldes 4G. I Danmark og Australien må DC-HSDPA dog ikke kaldes 4G, men kun 3G, fordi vi her bruger den første definition, hvor det er generationen, der er den vigtige og ikke hastigheden. Når Apple derfor betegner den nye iPad som fungerende på 4G-nettet i Australien og Danmark, reagerer forbrugerrådene og kalder det vildledende markedsføring.

Apple retter ind

Når 4G defineres forskelligt i forskellige dele af verden, så har vi balladen. Det har Apple måttet erkende, og de har da også, i hvert fald Australien, besluttet at rette ind, og gør nu opmærksom på, at 4G ikke kan bruges på de australske netværk. Apple noterer dog også, at enheden kan bruges på netværk, der "efter international standard kaldes 4G". Dermed kommer de med en lille stikpille, der antyder, at det er den australske definition, der er noget galt med, og ikke Apples.

LTE er ikke 4. generation, men må godt kaldes 4G

Forvirringen stopper dog ikke her. Også i Danmark er der store problemer med at få et overblik over, hvad der må kaldes 4G, pg hvad der ikke må. DC-HSDPA-teknologien må altså ikke, da Forbrugerrådet mener, at det er en 3. generations-teknologi, hvilket det også er i følge standardiseringsorganisationen LTE må derimod godt kaldes 4G til trods for, at det faktisk også er en 3. generationsteknologi ifølge samme standardiseringsorganisation.

Derved er vi en situation, hvor Forbrugerrådet med den ene hånd (korrekt) skælder ud når man betegner en 3. generationsteknologi som 4G, mens de med den anden hånd siger god for, at en anden 3. generations teknologi godt må betegnes som 4G. Den slags kan ikke andet end skabe forvirring.

Som vi har været inde på før, er det hele i virkeligheden branchen egen skyld, da den for ensidigt har fokuseret på uklare begreber som 3G og 4G i stedet for den underliggende teknologi. Læs mere her: Hvor hurtig er den nye iPads netværk i virkeligheden?

Scroll ned for at se kommentarer