Som en del af Apples program for at sikre et ansvarligt arbejdsmiljø blandt arbejderne hos Apples underleverandører, holder Apple øje med hvor meget der arbejdes hver uge. Apple holder i den forbindelse øje med 1 million arbejdere.

Målet er en arbejdsuge på højst 60 timer, og i november var det 88% af arbejdsstyrken, der nåede det mål. Det er et fald siden juli og august, hvor 97% af arbejderne overholdt målet. Det skal dog noteres, at Apple tillader en arbejdesuge på over 60 timer, hvis arbejderne selv ytrer ønske om det. Det er ofte tilfældet i Kina, hvor mange af arbejderne på fabrikkerne kommer langvejs fra og hellere vil bruge tiden på at arbejde, og dermed tjene så mange penge som muligt, inden de tager hjem igen.

Du kan følge Apples arbejde for ansvarlige arbejdsforhold her: www.apple.com/supplierresponsibility/code-of-conduct/labor-and-human-rights.html