Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen fra de konservative er klar til at ændre reglerne, så teleselskaberne fremover må låse kunderne i 12 måneder mod i dag kun 6 måneder. Argumentet er, at det vil resultere i lavere priser for kunderne, hævder ministeren.

Sahl-Madsen har for nylig mødtes med Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet og teleanalytikeren John Strand for at diskutere spørgmålet. Ligesom ministeren er John Strand også overbevist om, at en ændring til 12 måneders binding, vil give lavere priser. Det samme er teleselskaberne, hvilket jo tydeligt viser, at vi, kunderne, nok ikke skal forvente at spare nogle penge i sidste ende. Det siger sig selv, at teleselskaberne ikke frivilligt ville acceptere nye regler, hvis det betød, at de tjente færre penge - tværtimod.

Trekløver gør mig nervøs

Når en konservativ minister, teleselskaberne og John Strand er positive over for noget, så skal man være på vagt. Man kunne nemt få den mistanke, at det ikke er forbrugerne men teleselskaberne selv, det handler om. Ministeren siger det da også selv til epn.dk: "Der er ingen tvivl om, at længere bindingsperioder betyder lavere pris for forbrugerne, mens telebranchen får en mere stabil kundekreds". Spørgmålet er, om vi forbrugere skal acceptere 12 måneders binding, for at teleselskaberne kan få en mere stabil kundekreds. Med det argument kunne man jo bare hæve bindingen til 24 måneder. Eller hvad med 10 år? Så skal jeg love for, at der kommer en stabil kundekreds. Det er beskæmmende at høre, at en videnskabsminister flankeret af telebranchen og deres forlængede arm, John Strand, i ramme alvor mener, at det er godt for konkurrencen og forbrugerne at tvangsbinde folk til et teleselskab. Mig bekendt er det da netop tvangsbundne kunder, som man bekymrer sig mindst om - for de er jo sikret, uanset hvad man gør og hvor dårlig en service man leverer.

Forbrugerrådet og Dansk IT: En rigtig dårlig ide

Forbrugerrådet kritiserer da også ideen og kalder den rigtig dårlig. "Vi har meget svært ved at se, hvad forbrugerne får ud af det. Når man i resten af erhvervslivet kan leve med en bindingsperiode på seks måneder, så må det også kunne lade sig gøre i telebranchen" siger Vagn Jelsøe, afdelingschef i Forbrugerrådet.

Ved en tidligere lejlighed har Klaus Kvorning Hansen, formand for interesseorganisationen Dansk IT, udtalt at, “Det vækker undren, at komitéen opfordrer til længere bindingsperioder på teleområdet, blandt andet fordi det står i modsætning til komitéens ønske om større gennemsigtighed på bredbåndsmarkedet. Lange bindingsperioder ødelægger gennemsigtigheden”« siger han.

For at kunne ændre reglerne kræver det enighed i teleforligskredsen, som blandt andre tæller Socialdemokraterne. Her siger forbrugerordfører Benny Engelbrecht, at en forlængelse ikke kan komme på tale. Tværtimod, han ser nemlig hellere at bindingsperioden helt udfases. "Alle må være interesserede i at få et mere gennemskueligt marked, og det vil længere bindingsperioder ikke føre til. Derfor virker det meget underligt, at ministeren holder fast i det", siger han.

Det reelle formål er at sikre teleselskaberne en sikker indtjening

Det er ikke første gang, at ideen om 12 måneders binding bliver luftet. I januar sidste år omtalte vi også ideen om at Mobilkunder skal kunne bindes 12 måneder. Argumentet der skulle gøre det spiseligt dengang var det samme som nu; at det ville blive billigere for kunderne. Det reelle formål var dog at sikre teleselskaberne en sikker indtjening, så de var mere villige til at foretage risikovillige investeringer i ny teknologi. Eller sagt med andre ord; hælde risikoen over på kunderne. Hvor dumme tror de egentlig, at vi er?

Det eneste rigtige ville være, at droppe bindingsperioden helt og lade det fri marked råde. At vi kunder kan skifte fra den ene dag til den anden, er den bedste måde at sikre lave priser og god service på - for ellers finder vi jo bare et andet selskab, der kan levere varen.