WriteReader er en app til iPad, der kan hjælpe børn til at lære at læse. Måden at gøre det på, at ved at skrive. Appen er udviklet af en dansk indskolingslærer.

I fællesskab med en voksen skal barnet lave sin egen bog. På hver side skal barnet vælge et billede at sætte ind fra ens eget fotoalbum. Dernæst skal der skrives lidt tekst efter eget valg. Her er det meningen, at barnet skriver ord, som barnet synes at de skal staves. Efterfølgende er der et felt, hvor den voksne skriver ordene som de faktisk staves. På den måde kan barnet sammenligne og lære af den voksnes skrivemåde.

Det indbyggede tastatur i appen er indrettet ganske pædagogisk, da det er indelt i røde taster (vokaler) og blå taster (konsonanter), samt at bogstaverne udtales, når man trykker på en tast. Derudover kan tastaturet vise både store og små bogstaver. Alt i alt en stor hjælp til børn, for hvem bogstaver og tastatur er et nyt felt.

WriteReader tager udgangspunkt i meningsfulde helheder og bruger barnets oplevelser og interesser som afsæt til at dykke ned i skriftsprogets mindre dele.

Appen, der er på dansk, kræver at barnet har kendskab til bogstaverne og deres lyde. Dog kan mindre børn også have glæde af appen, da optagefunktion gør, at man kan bruge stemmen i stedet eller til at øve oplæsning.

WriteReader kan hentes i App Store (link)

Scroll ned for at se kommentarer