Lige siden Apple lancerede den første iPhone i 2007 har man kunnet genstarte sin enhed ved at trykke på tænd/sluk-knappen og hjem-knappen på samme tid og holde dem nede.

Det kan man stadig - med mindre man har en af de nye iPhones. Det vil sige iPhone 8 eller iPhone 8 Plus. Her har Apple nemlig ændret metoden til genstart. Dette gælder selvsagt også iPhone X der slet ikke har en hjem-knap.

For at skabe en form for ensartethed i processen har Apple indført den nye metode på iPhone 8 også, selvom denne har en hjem-knap og derfor i princippet ligeså godt kunne genstartes med den gamle metode.

Metoden virker umiddelbart lidt mere kompliceret, men har dogd en fordel at den kan udføres med én finger, hvor den gamle metode kræver to finge.

Sådan genstarter du iPhone 8 og iPhone X

1. Tryk hurtigt på volumen-op-knappen en enkelt gang.

2. Tryk hurtigt på volumen-ned-knappen en enkelt gang.

3. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede indtil æble-logoet kommer frem på skærmen.

Du har nu genstartet din iPhone.

             Ebog cover

Kunne du bruge tippet?

Der er mange flere hvor det kommer fra. Jeg har samlet mine 120 bedste iPhone-tips i en ny ebog (iOS 11).
Bogen har toppet bestsellerlisten i iBooks Store og kan købes for kun 49 kr.