Der florerer et billede på nettet, der foregiver at være af iOS 7, men helt klart ikke er det. Billedet er blandt gengivet på idownloadblog og 9to5mac, dog i lidt forskellig udformning.

Mest interessant er det på idownloadblog, da man her tydeligvis kan se, at det er en forfalskning. Billedet passer nemlig slet ikke med rammen på iPhonens skærm. Det er roteret helt forkert og billedet er endda for stort til skærmen. Det kan næsten ikke gøres dårligere.

9to5mac hævder dog at billedet er ægte nok, men de har også en udgave, hvor skærmen er skåret væk, og man derfor ikke så nemt kan se forfalskningen. Bedømt ud fra det, kunne det godt være ægte, men når man så ser på det andet, hvor man kan se det, dr er klippet væk er det helt tydeligt, at der er tale om en forfalskning i en eller anden forstand.

Moralen er, at man skal være lidt opmærksom her op mod WWDC. Der er mange der benytter lejligheden til lidt gratis omtale af deres hjemmeside.