Apple har sat gang i et program, der skal ombytte batterierne i en lille gruppe iPhone 5, der blev solgt mellem september 2012 og januar 2013. Batterierne er defekte, hvilket resulterer i pludselig opståede kortere batteritid end forventet og/eller hyppigere behov for opladning.

Man kan på Apples hjemmeside skrive sit serienummer og tjekke om ens iPhone 5 er inden for rammerne af batteriombytningen. Her står der også, hvordan man skal forholde sig ifald det er tilfældet.

Programmet gælder fra den 29. august og indtil 2 år efter købet af telefonen eller indtil 15. marts. Det af de to kriterier, der giver en den længste periode er gældende.

Du finder Apples side om batteriombytningen her.