U.S. International Trade Commission (ITC) har afgjort at flere af Apples ældre iOS-enheder overtræder et enkelt af Samsungs patenter relateret til CDMA-teknologi. Pudsigt nok er de enheder der overtræder patentet enheder, der ikke kan anvendes i CDMA-nertværk. Det drejer sig om iPhone 4 (AT&T), iPhone 3GS (AT&T), iPhone 3 (AT&T), iPad 3G (AT&T) og iPad 2 3G (AT&T). Nyere versionen af Apples iOS-enheder overtræder ikke patentet.

Apple har ellers argumenteret for, at patentet er en del af en standard, som Samsung derfor skal tilbyde licens til på rimelige vilkår. Noget ITC altså ikke er enige i.

En Apple-talsmand, Kristen Huguet, har efter afgørelsen udtalt, at Apple er skuffede over at ITC har ændret deres tidligere afgørelse, og at Apple vil appelere afgørelsen. "Samsung bruger en strategi, som er blevet afvist af domstole i hele verden. De har indrømmet at det er i modstrid med forbrugernes interesser i Europa og alle andre steder, men her i USA fortsætter Samsung med at forsøge at blokere for salget af Apples produkter ved at bruge patenter, som de var enige i skulle licenseres til alle for et rimelig beløb."

Da Apple vil appelere afgørelsen, er sagen ikke slut endnu. Fra Apples sager mod Samsung ved vi, at det kan tage endog meget lang tid før den slags sager bliver endeligt afgjort.